Świętoszek
      Świętoszek | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Kleant
b) Orgon
c) Elwira
d) Pani Pernelle
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) skąpcem
b) świętoszkiem
c) sierotą
d) biedaczkiem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
b) ponieważ bardzo kochał siostrę
c) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
d) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
Rozwiązanie

Doryna:
a) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
b) nie odniosła się do tej kwestii
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
d) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1629
b) 1618
c) 1634
d) 1622
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) syna
b) wnuków
c) synowej
d) krytykowała wszystkich
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) pod stół
b) do szafy
c) za firanę
d) pod łóżko
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) osiemnastowiecznej Francji
b) osiemnastowiecznej Anglii
c) siedemnastowiecznej Francji
d) siedemnastowiecznej Anglii
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
b) łatwowierności
c) naiwności
d) zakłamania
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Dozgoda
b) Niezgoda
c) Zgoda
d) Przygoda
Rozwiązanie


Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Marianna
b) Elmira
c) Pani Pernelle
d) Doryna
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) mieszczańskiej
b) hrabiowskiej
c) arystokratycznej
d) ziemiańskiej
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Elmira
b) Marianna
c) Dafne
d) Doryna
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) słownego
b) tragicznego
c) postaci
d) sytuacyjnego
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w parku
b) w kościele
c) u siebie w domu
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) wywołania bójki
b) pijaństwa
c) niewypłacalności
d) obrazy majestatu
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) pouczeń
b) sytuacyjną
c) charakterów
d) intryg
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Święta naiwności
b) Świntuszek
c) Szachraj
d) Szalbierz
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) czterech aktów
b) trzech aktów
c) sześciu aktów
d) pięciu aktów
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) szambelanem
b) koniuszym
c) lokajem
d) marszałkiem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Elmira była:
a) pierwszą żoną Orgona
b) drugą żoną Orgona
c) najstarszą córką Orgona
d) najmłodszą córką Orgona
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) starczą sklerozę
b) godność monarchy
c) stosunki służby i jej pracodawców
d) miłość po grób
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Wawrzyńca
b) Świętoszka
c) Walerego
d) Kleanta
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) wyparł się wszystkiego
b) przyznał się
c) nazwał Damisa kłamcą
d) prosił o łaskę
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1668 roku
b) 1665 roku
c) 1669 roku
d) 1667 roku
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Mariannie
c) w Pani Pernelle
d) w Dorynie
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) rozpłakała się
b) uciekła z domu
c) ucieszyła się
d) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Damisa
b) Orgona
c) Kleanta
d) Świętoszka
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) ośmioletniej nieobecności
b) szesnastoletniej nieobecności
c) dwunastoletniej nieobecności
d) pięcioletniej nieobecności
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1664 roku
b) 1661 roku
c) 1663 roku
d) 1666 roku
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) szkatułkę z dokumentami
b) klejnoty rodzinne
c) akcje
d) kosztowności
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Chory z urojenia”
b) „Miłość lekarzem”
c) „Mizantrop”
d) „Mieszczanin szlachcicem”
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Świętoszka • Świętoszek Moliera • Molier Świętoszek • Komizm Świętoszka • Tartuffe charakterystyka
Partner serwisu: