Świętoszek | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) wyparł się wszystkiego
b) nazwał Damisa kłamcą
c) przyznał się
d) prosił o łaskę
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Dozgoda
b) Zgoda
c) Niezgoda
d) Przygoda
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) wnuków
b) synowej
c) krytykowała wszystkich
d) syna
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) tragicznego
b) słownego
c) sytuacyjnego
d) postaci
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) skąpcem
b) biedaczkiem
c) świętoszkiem
d) sierotą
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) ucieszyła się
b) rozpłakała się
c) uciekła z domu
d) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1618
b) 1622
c) 1634
d) 1629
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Kleant
b) Elwira
c) Pani Pernelle
d) Orgon
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Anglii
b) siedemnastowiecznej Francji
c) osiemnastowiecznej Anglii
d) osiemnastowiecznej Francji
Rozwiązanie

Doryna:
a) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
b) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
c) nie odniosła się do tej kwestii
d) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
Rozwiązanie


Ojciec Moliera był królewskim:
a) marszałkiem
b) szambelanem
c) koniuszym
d) lokajem
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) intryg
b) sytuacyjną
c) charakterów
d) pouczeń
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) zakłamania
b) naiwności
c) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
d) łatwowierności
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Dafne
b) Doryna
c) Marianna
d) Elmira
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Damisa
b) Kleanta
c) Świętoszka
d) Orgona
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) czterech aktów
b) sześciu aktów
c) trzech aktów
d) pięciu aktów
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1667 roku
b) 1668 roku
c) 1665 roku
d) 1669 roku
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Kleanta
b) Walerego
c) Świętoszka
d) Wawrzyńca
Rozwiązanie

Elmira była:
a) najmłodszą córką Orgona
b) pierwszą żoną Orgona
c) najstarszą córką Orgona
d) drugą żoną Orgona
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) starczą sklerozę
b) godność monarchy
c) miłość po grób
d) stosunki służby i jej pracodawców
Rozwiązanie


Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
b) ponieważ bardzo kochał siostrę
c) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
d) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Szachraj
b) Świntuszek
c) Święta naiwności
d) Szalbierz
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) kosztowności
b) klejnoty rodzinne
c) akcje
d) szkatułkę z dokumentami
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) w parku
b) w kościele
c) w szpitalu
d) u siebie w domu
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) za firanę
b) pod łóżko
c) do szafy
d) pod stół
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Chory z urojenia”
b) „Miłość lekarzem”
c) „Mieszczanin szlachcicem”
d) „Mizantrop”
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) ziemiańskiej
b) mieszczańskiej
c) hrabiowskiej
d) arystokratycznej
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) niewypłacalności
b) obrazy majestatu
c) wywołania bójki
d) pijaństwa
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) ośmioletniej nieobecności
b) szesnastoletniej nieobecności
c) dwunastoletniej nieobecności
d) pięcioletniej nieobecności
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1664 roku
b) 1661 roku
c) 1666 roku
d) 1663 roku
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Elmira
b) Marianna
c) Doryna
d) Pani Pernelle
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Mariannie
c) w Pani Pernelle
d) w Dorynie
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Świętoszka • Świętoszek Moliera • Molier Świętoszek • Komizm Świętoszka • Tartuffe charakterystyka