Świętoszek
      Świętoszek | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
b) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
c) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
d) ponieważ bardzo kochał siostrę
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) kosztowności
b) klejnoty rodzinne
c) szkatułkę z dokumentami
d) akcje
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Molier urodził się w roku:
a) 1634
b) 1618
c) 1622
d) 1629
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) u siebie w domu
b) w parku
c) w szpitalu
d) w kościele
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Marianna
b) Elmira
c) Dafne
d) Doryna
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) czterech aktów
b) trzech aktów
c) pięciu aktów
d) sześciu aktów
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) do szafy
b) za firanę
c) pod stół
d) pod łóżko
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) lokajem
b) szambelanem
c) marszałkiem
d) koniuszym
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) siedemnastowiecznej Francji
b) osiemnastowiecznej Francji
c) siedemnastowiecznej Anglii
d) osiemnastowiecznej Anglii
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) wyparł się wszystkiego
b) nazwał Damisa kłamcą
c) prosił o łaskę
d) przyznał się
Rozwiązanie


Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) słownego
b) tragicznego
c) sytuacyjnego
d) postaci
Rozwiązanie

Elmira była:
a) pierwszą żoną Orgona
b) najstarszą córką Orgona
c) najmłodszą córką Orgona
d) drugą żoną Orgona
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) szesnastoletniej nieobecności
b) dwunastoletniej nieobecności
c) ośmioletniej nieobecności
d) pięcioletniej nieobecności
Rozwiązanie

Doryna:
a) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
b) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
c) nie odniosła się do tej kwestii
d) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) biedaczkiem
b) świętoszkiem
c) skąpcem
d) sierotą
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Mieszczanin szlachcicem”
b) „Miłość lekarzem”
c) „Mizantrop”
d) „Chory z urojenia”
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) intryg
b) sytuacyjną
c) pouczeń
d) charakterów
Rozwiązanie

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Pani Pernelle
b) Elmira
c) Marianna
d) Doryna
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1663 roku
b) 1661 roku
c) 1664 roku
d) 1666 roku
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1668 roku
b) 1667 roku
c) 1669 roku
d) 1665 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) ziemiańskiej
b) mieszczańskiej
c) arystokratycznej
d) hrabiowskiej
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) rozpłakała się
b) uciekła z domu
c) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
d) ucieszyła się
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) syna
b) wnuków
c) krytykowała wszystkich
d) synowej
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Kleant
b) Elwira
c) Pani Pernelle
d) Orgon
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) niewypłacalności
b) pijaństwa
c) wywołania bójki
d) obrazy majestatu
Rozwiązanie

„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Świętoszka
b) Kleanta
c) Damisa
d) Orgona
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Walerego
b) Wawrzyńca
c) Kleanta
d) Świętoszka
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Szachraj
b) Święta naiwności
c) Świntuszek
d) Szalbierz
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Niezgoda
b) Dozgoda
c) Przygoda
d) Zgoda
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Mariannie
b) w Dorynie
c) w Elmirze
d) w Pani Pernelle
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) stosunki służby i jej pracodawców
b) miłość po grób
c) godność monarchy
d) starczą sklerozę
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
b) naiwności
c) zakłamania
d) łatwowierności
Rozwiązanie

Tagi:
• Streszczenie Świętoszka • Świętoszek Moliera • Molier Świętoszek • Komizm Świętoszka • Tartuffe charakterystyka